vineri, 17 mai 2013

you changed my life.

ok, știm cu toții că atunci când ne e greu, foarte ușor renunțăm la visele noastre... și întodeauna am acuzat persoanele care și-au lăsat atât de ușor doborâte visele și ideile. însa, eu sunt cea care o face acum. critica pe care o aduc persoanei mele este foarte foarte drastică, deoarece, mi-am înlăturat ceața din cap, și am vrut să văd adevărul. am vrut să văd care sunt, de fapt, cele două opoziții... am vrut să văd, ce vreau eu, de fapt, să aleg. am vrut, să mă conving că în alegerea pe care o voi lua, voi fi cea mai bună, iar dacă nu, mai bine să nu o fac. recent am decoperit că într-adevăr acest lucru e ceea ce-mi conduce viața - dacă nu sunt sigură situația în care mă voi implica nu-mi va oferi posibilitatea de a fi cea mai bună, mă retrag încet-încet. dar, în cazul în care posibilitatea de a excela se apropie măcar de 50%, mă avât cu coarnele înainte.
acum, ideea e următoarea: e bine știut faptul că fiecare persoană care intră în viața noastră, își are scopul și durata vizitei. ok, în situația în care acum 10 zile am cunoscut o persoană cu care să împărtășesc atât de multe idei încât, ea - persoana - , să reușescă să-mi deschidă într-adevăr ochii, și să mă ajute să văd într-adevăr care sunt prioritățile, și care sunt într-adevăr beneficiile.
probabil dacă mi-ar fi zis, "nu fă aia pentru că e nașpa, sau nu vei reuși", m-aș fi încăpățânat atât de tare, că nu aș mai fi auzit nimic altceva. însă, a pus atât de inteligent problema, și a prezentat totul într-o continuă comparație, și într-o contintinuă exemplificație... la care se adaugă tot ce am dobândit din urma conversației cu el.
scopul lui a fost să îmi demonstreze, cât de mult pot eu să greșesc... în momentele mele de impulsivitate.
durata vizitei, este de încă aproximativ 14 zile... însă pe cât de puțin a rămas în viața mea de toate zilele, a fost o lecție bună, este un prieten, va fi experiență de viață, pe care sunt sigură că o voi povesti de-a lungul anilor multor persoane. iar atunci când voi fi terminat și voi fi cea mai bună, lui îi voi mulțumi.

¡gracias! R.G.N.ok, sappiamo tutti che, nel momento in cui qualcosa va ottenuto difficilemente, rinunciamo facile ai nostri sogni... io sempre ho accusato le persone che hanno abbandonato i loro sogni e le loro idee. ma, questa volta sono io che lo fa. la critica che io porto alla mia persona è molto grande, perché ho sconfitto la nebbia dalla mia testa, ho visto la verità. ho voluto vedere quali sono, di fatto, le due parti opposte... ho voluto vede, che cosa volevo io scegliere, di fatto. ho voluto convincermi che la scelta che prenderò sarà la migliore, e sennò, meglio non prenderla. recentemente ho scoperto che questa cosa mi guida la vita - il fatto che se non sono sicura che la situazione in cui mi butto non mi offrirà la posibilità di essere la migliore, meglio ritirarsi piano piano. ma, nel caso in qui la probabilità di essere la migliore raggiunge almeno il 50%, mi butto con le corna avanti.
l'idea è questa: è ben saputo il fatto che qualsiasi persona che entra nella nostra vita ha il suo scopo e il periodo della "visita". ok, nell'ipotesi in qui 10 giorni fa ho conosciuto una persona con cui scambiare tantissime idee, in modo che questa persona riesca ad aprirmi gli occhi, e aiutarmi a vedere quali sono de facto le mie priorità, e quali sono i benefici.
probabilmente se mi avesse detto "non prendere quella decisione perché fa schifo e perché non va bene", sarei diventata così testarda da non sentir nient'altro. ma, lui ha mostrato le sue idee in un modo così inteligente, ha presentato tutto in una continua esemplificazione e comparazione, tanto perché io capisca... alla quale si aggiungono tutte le cose che ho acquisito dalle nostre conversazioni.
il suo scopo è stato quello di dimostrarmi quando io possa sbagliarmi... nei miei momenti di impulsività.
il periodo della sua visita, è di ancora 14 giorni... ma anche se è rimasto con me per ancora pochi giorni, è stata una bella lezione di vita, è un bravo amico, sarà esperienza di vità, esperienza che sono sicura che racconterò per tutta la mia vita a tantissime persone, e al momento in cui avrò finito e sarò la migliore, a lui gliene sarò grata.

¡gracias! R.G.N.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu